Czy możliwe jest samodzielne działanie dziecka w sądzie?

Jeżeli dziecko występuje w sprawie jako pokrzywdzony, to nie może ono samodzielnie działać ani w toku postępowania sądowego, ani przed prokuratorem. W imieniu osób pokrzywdzonych które nie...

Zobacz

Postępowanie sądowe a alimenty

Aby zapewnić sobie bezpieczeństwo w czasie toczącego się akurat postępowania sądowego należy zabezpieczyć swoje kontakty z dzieckiem, alimenty oraz miejsce zamieszkania naszego potomka...

Zobacz

Proces kościelny – jak wybierany jest skład sądu?

Określenie składu osobowego sądu który będzie prowadził dane postępowanie bardzo często musi obowiązkowo znaleźć się w pismach sądowych kierowanych do stron postępowania. Procesy...

Zobacz

Ułatwienie dostępu do spraw sądowych za pomocą portalu informacyjnego

Specjalny portal informacyjny przygotowany przez polskie Ministerstwo Sprawiedliwości jest rewolucyjnym rozwiązaniem, które ma za zadanie znaczne ułatwienie każdemu z nas dostępu do spraw...

Zobacz